Här hittar du information som är aktuell om du ska hyra en bil av oss: • Du får inte låna ut fordonet annat än till familjemedlem.
  Om någon annan skall låna fordonet måste du först fråga biluthyraren.
  Men kom ihåg att det alltid är du som har ansvaret för fordonet och för att föraren har tillstånd att köra.

 • Du får inte medhava pälsdjur utan tillstånd från uthyraren.

 • Du får inte köra ut fordonet ur Sverige utan tillstånd från uthyraren.

 • Du får inte använda fordonet för övningskörning utan tillstånd från uthyraren.

 • Du får inte bedriva taxi- eller budbilsverksamhet med fordonet, inte dra, skjutsa eller flytta annat fordon och inte vara med med i motortävling.

 • Du har ansvaret för att fordonet bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick under hyrestiden.

 • Om fordonet är vanvårdad och mer nedsmutsad än den blir vid normal användning, kan uthyraren ta betalt av dig för rengöring och städning.

 • Uthyraren har rätt att besiktiga fordonet under den tid du hyr den om han har anledning att vara orolig för att den missköts.