Här hittar du information som är aktuell om du ska hyra en bil av oss:  • Du får inte medhava pälsdjur utan tillstånd från uthyraren.

  • Du får inte köra ut fordonet ur Sverige utan tillstånd från uthyraren.

  • Du får inte använda fordonet för övningskörning utan tillstånd från uthyraren.

  • Du får inte bedriva taxi- eller budbilsverksamhet med fordonet, inte dra, skjutsa eller flytta annat fordon och inte vara med med i motortävling.

  • Du har ansvaret för att fordonet bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick under hyrestiden.

  • Om fordonet är vanvårdad och mer nedsmutsad än den blir vid normal användning, kan uthyraren ta betalt av dig för rengöring och städning.

  • Uthyraren har rätt att besiktiga fordonet under den tid du hyr den om han har anledning att vara orolig för att den missköts.